Samorząd Uczniowski ogłasza, że karnawałowa

Dyskoteka

odbędzie się 

23 lutego 2017r.(czwartek)

w godz. 16.30 – 19.00

                                     ZAPRASZAMY